ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 22. Պատերազմ Ասորիների դէմ։ Միքիան մարգարէանում է որ կ’յաղթուին։ Աքաաբի վախճանը։ Յովսափատը թագաւորում է Յուդայումը, Ոքոզիան՝ Իսրայէլումը։

Գ Թագավորաց 22