ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 5. Սողոմոնը Քիրամի հետ դաշինք է դնում տաճարի շինութեան համար։

Գ Թագավորաց 5