ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 7. Թագաւորի պալատի շինութիւնը։ Երկու սիւները։ Տաճարի անօթները։

Գ Թագավորաց 7