ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 9. Աստուած պատասխանում է Սողոմոնին։ Բերդերը։ Նաւագնացութիւնը։

Գ Թագավորաց 9