ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՆԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 1. Դանիէլն ու իր ընկերները դաստիարակվում են Բաբիլոնի արքունիքումը. Նորանց հաստատամտութիւնը և իմաստութիւնը։

Դանիել 1