ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՆԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 10. Մի հրեշտակ նոր տեսիլք է ցոյց տալիս։

Դանիել 10