ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՆԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 12. Մարգարէութիւնը գոցվում և կնքվում է։

Դանիել 12