ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՆԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 2. Դանիէլը մեկնում է Նաբուգոդոնոսորի երազը չորս աշխարհային թագաւորութիւնների մասին, և նորանցից յետոյ Աստուծոյ թագաւորութիւնը։ Դանիէլը շատ բարձրանում է։

Դանիել 2