ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՆԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 4. Նաբուգոդոնոսորի մի ուրիշ երազը և նորա մեկնութիւնը, նորա արջառի պէս լինելը և խելքի գալը։

Դանիել 4