ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՆԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 8. Մարաց, Պարսից և Յունաց թագաւորութիւնների և մի անօրէն թագաւորի մասին տեսիլք։

Դանիել 8