ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՆԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 9. Դանիէլի ապաշխարանքի աղօթքը։ Եօթանասուն շաբաթների յայտնութիւնը։

Դանիել 9