ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դատավորաց 12. Եփրեմեանների յաղթուիլը։ Աբեսսան, Ելօնը և Աբտօնը դատաւորներ։

Դատավորաց 12