ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դատավորաց 3. Իսրայէլի կռապաշտութիւնը և հպատակութիւնը։ գոթոնիէլը, Աւովթը և Սամեգարը ազատում են։

Դատավորաց 3