ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դատավորաց 7. Գեդէօնը յաղթում է Մադիանացիներին։

Դատավորաց 7