ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դատավորաց 8. Գեդէօնը հալածում է թշնամիներին և ապօրինի պաշտօն սարքում։ Նորա որդիքը և մահը։

Դատավորաց 8