ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 1. Պատերազմ Ասորիների դէմ։ Միքիան մարգարէանում է որ կ’յաղթուին։ Աքաաբի վախճանը։ Յովսափատը թագաւորում է Յուդայումը, Ոքոզիան՝ Իսրայէլումը։

Դ Թագավորաց 1