ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 17. Ովսէէն վերջին թագաւոր։ Ասորիքի գերութիւնը Իսրայէլի կռապաշտութեան պատիժն է։ Սամարացիների սկիզբը։

Դ Թագավորաց 17