ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 18. Եզեկիան թագաւոր։ Սենեքերիմը պաշարում է Երուսաղէմը։

Դ Թագավորաց 18