ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 19. Եզեկիան աղօթք է անում։ Եսայիան խոստանում է ազատութիւն։ Ասորիք ջարդվում են հրաշքով։ Սենեքերիմը սպանվում է։

Դ Թագավորաց 19