ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 2. Եղիայի երկինք գնալը։ Եղիսէն քաղցրացնում է աղբիւրը և Բեթէլի երեխաներին անիծում։

Դ Թագավորաց 2