ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 22. Յովսիան թագաւոր։ Օրէնքի գիրքը գտնվում է։ Ողդա մարգարէուհին։

Դ Թագավորաց 22