ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 23. Յովսիան նորոգում է ուխտը Աստուծոյ հետ, կռապաշտութիւնը քանդում և զատիկ կատարում։ Նորա մահը։ Յովաքազը և Յովակիմը թագաւորներ։

Դ Թագավորաց 23