ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 24. Յովակիմը, Յովաքինը և Սեդեկիան։ Նաբուգոդոնոսորը պաշարում է Երուսաղէմը։ Բաբիլոնի գերութեան սկիզբը։

Դ Թագավորաց 24