ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 25. Երուսաղէմի աւերմունքը. Բաբիլոնի գերութիւնը։ Իսմայէլը սպանում է Գոդողիային։ Բաբիլոնի թագաւորը շնորհք է անում Յովաքինին։

Դ Թագավորաց 25