ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 4. Եղիսէն շատացնում է որբևայրիի իւղը։ Խոստմունք է տալիս Սունամացիին որ զաւակ կ’ունենայ, յարուցանում է տղան. Թունաւոր կերակուրը առողջ է շինում և քիչ հացով կերակրում է շատերին։

Դ Թագավորաց 4