ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 6. Եղիսէն երկաթը լողալ է տալիս։ Ասորիները չեն տեսնում։ Սով Սամարիայումը։

Դ Թագավորաց 6