ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 7. Եղիսէն աժանութիւն է մարգարէանում, որ Ասորիների փախչելու պատճառովը իրաւ կատարվում է։

Դ Թագավորաց 7