ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​1. Յիսուս Քրիստոս, Աստուծոյ Որդին, հրեշտակներից և ամեն արարածներից գերազանց է։

Եբրայեցիս 1