ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​13. Զանազան յորդորանքներ քրիստոնէավայել կեանքի և մաքուր վարդապետութեան մասին։

Եբրայեցիս 13