ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ ​​7. Քրիստոսը Քահանայապետ է Մելքիսեդեկի կարգի պէս, և Ահարօնի կարգիցը եղող քահանաներիցը շատ գերազանց։

Եբրայեցիս 7