ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 11. Յուդայի իշխանները պատժվում և աքսորուածները մխիթարվում են։

Եզեկիել 11