ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 12. Թագաւորը իր ժողովրդի հետ պէտք է գերի գնայ. Այս մարգարէութիւնը պէտք է շուտով կատարուի։

Եզեկիել 12