ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 14. Կուռք պաշտողները Աստուածանից պատասխան չեն ստանում։ Երուսաղէմի պատիժը ամենաբարեպաշտ մարդկանց աղօթքովն էլ չի արգիլուիլ։

Եզեկիել 14