ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 16. Երուսաղէմի անհաւատարմութիւնը, պատիժը և կրկին ընդունուիլը։

Եզեկիել 16