ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 19. Իսրայէլը մի տրտում առիւծ, մի քանդուած այգի է։

Եզեկիել 19