ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 20 Իսրայէլի անհնազանդութիւնը՝ անցածը և նորը։ Պատիժ և խոստմունք։

Եզեկիել 20