ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 21. Քաղդէացիների սուրը Հրէաների և Ամմոնացիների դէմ։

Եզեկիել 21