ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 24. Երուսաղէմի աւերմունքը եռացող կաթսայի և Եզեկիէլի կնոջ մահովը ցոյց տրուած։

Եզեկիել 24