ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 26. Տիւրոս քաղաքի աւերմունքի մարգարէութիւնը։

Եզեկիել 26