ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 33. Հոգևոր դէտերի պարտքը։ Աստուծոյ բարութիւնը և արդարութիւնը։ Երուսաղէմի կործանման լուրը։ Նոր պատիժների սպառնալիք։

Եզեկիել 33