ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 34. Անհաւատարիմ հովիւների դէմ։ Դաւիթ հովիւը կանգնեցնելու խոստմունքը։

Եզեկիել 34