ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 38. Գոգը կ’յարձակուի Իսրայէլի երկրի վերայ և կ’ջարդուի։

Եզեկիել 38