ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 40 Նոր տաճարի տեսիլքը։ Նորա գաւիթները և սրահները։

Եզեկիել 40