ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 46. Իշխանի զոհերի կանոնները և նորա հողի ընծան։ Զոհերի խոհանոցները։

Եզեկիել 46