ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 48. Երկրի բաժանումը։ Սուրբ քաղաքի տարածութիւնը և նորա դռների անունները։

Եզեկիել 48