ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 7. Աստուծոյ պատուհասները Իսրայէլի վերայ։

Եզեկիել 7