ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶՐԱՍ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶՐԱՍ 2. Ետ դարձող Հրէաների ցուցակը. Նորանց նուէրները տաճարի շինութեան համար։

Եզրաս 2