ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶՐԱՍ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶՐԱՍ 5. Անգէ և Զաքարիա մարգարէների յորդորելովը տաճարը շինելը շարունակում են։ Այդ մասին բացատրութիւն են գրում Դարեհ թագաւորին։

Եզրաս 5