ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶՐԱՍ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶՐԱՍ 8. Եզրասի ճանապարհակիցները, ծոմը և նուէրները։ Գալիս են Երուսաղէմ։

Եզրաս 8