ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 1. Իսրայէլի որդկանց շատանալը և չարչարանքը Եգիպտոսումը։

Ելից 1